Zapraszam na bloga o botnetach i złośliwym oprogramowaniu: bothunters.pl
kanedaaa... ...
slackware - pakiety faqpublicartlinux mojetestslinkistart

How faster delete many files ...
2007.04
Workstation:

#cat /etc/slackware-version
Slackware 10.2.0

#uname -a
Linux 2.4.32 #2 pon sty 9 09:43:07 CET 2006 i686 unknown unknown GNU/Linux

#cat /proc/cpuinfo |egrep "model name|MHz"
model name : AMD Athlon(tm) XP 1900+
cpu MHz : 1586.943

# mount|grep " / "
/dev/hda4 on / type ext3 (rw)

#w
15:57:05 up 2:39, 1 user, load average: 0,15, 0,29, 0,44


Tworzymy pliki do testu:
# for i in `seq 1 200000` ; do echo $i > $i ; done

Zajte miejsce:
# du -shc .
785M .


USUWAMY:
1)
# time find . |xargs rm -f
real 0m5.766s
user 0m0.200s
sys 0m3.860s

2)
time find . -exec rm {} \;
real 4m16.742s
user 1m40.630s
sys 2m31.560s