Zapraszam na bloga o botnetach i złośliwym oprogramowaniu: bothunters.pl
kanedaaa... ...
slackware - pakiety faqpublicartlinux mojetestslinkistart

Linux tc filter burst test ...
2006.06
Wykonalem kilka testow zachowania sie tc filtra dla roznego parametru burst...
Staralem sie odnalezc optymalne ustawienie burst dla odpowiedniej przeplywnosci przy minimalnej stracie na przeplywnosci...

ROUTER:
#cat /etc/slackware-version
Slackware 9.1.0

#uname -a
Linux 2.4.32 #2 pon sty 9 09:43:07 CET 2006 i686 unknown unknown GNU/Linux

#cat /proc/cpuinfo |egrep "model name|MHz"
model name : AMD Athlon(tm) XP 2500+
cpu MHz : 1837.563

#w
00:10:20 up 2 days, 12:43, 1 user, load average: 0.74, 0.69, 0.73

Przy tak malych obciazeniach testowych od strony klienta powyzsze parametry nie powinny miec specjalnie znaczenia ale moze ktos jest ciekawski...


Testy zostaly przeprowadzone wedlug nastepujacej procedury:

ROUTER:

tc qdisc add dev eth6 handle ffff: ingress
tc qdisc add dev eth6 handle 1: root htb
tc class add dev eth6 parent 1: classid 1:10 htb rate 10000kbit ceil 10000kbit
tc filter add dev eth6 parent 1: prio 10 protocol ip u32 match ip dst 192.168.200.200 police rate ${1}kbit burst ${2}k drop flowid 1:10
gdzie parametry dla "rate" oraz "burst" byly zmieniane dla poszczegolnych testow...
RATE [ 128 | 256 | 512 | 1024 ]
BURST [ 5 | 10 | 15 | 20 ]

KLIENT:
Po stronie klienta wykonywalem nastepujace polecenie:

for i in `seq 1 X` ; do wget -T 300 --connect-timeout=300 --read-timeout=300 xxx.xxx.xxx.xxx/test -O /dev/null -q -o /dev/null & done
Gdzie X przymowalo wartosc ilosci testowanych rownoczesnych polaczen [ 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 ]

Rozpoczynalem test w momencie gdy polecenie:

watch "netstat -an|grep ESTA|grep :80|wc -l" 
bylo rowne ilosci X - czyli nawiazanych polaczen...

Po stronie ROUTERa testy przeplywnosci zostaly dokonane via:

iftop -n -i eth6 -f 'host 192.168.200.200'
i liczone byly przez 120 sekund trwania testu...


Krotkie wprowadzenie do wynikow...

TX:       cumm: 1.73MB  peak:  135Kb           rates:  129Kb  127Kb  124Kb 	 
RX: 62.5KB 4.72Kb 4.47Kb 4.34Kb 4.28Kb
cumm - laczna ilosc przeslanych danych do klienta
peak - wartosc maxymalnego pomiaru
rates - srednia przeplywnosc dla interwalu 2 / 10 / 40 sekund
A oto wyniki:
RATE	BURST
128	5

X - ilosc polaczen
1 
TX:       cumm: 1.73MB  peak:  135Kb           rates:  129Kb  127Kb  124Kb 
RX:          62.5KB      4.72Kb                4.47Kb 4.34Kb 4.28Kb 
5
TX:       cumm: 1.79MB  peak:  129Kb           rates:  129Kb  125Kb  124Kb 
RX:          67.1KB      6.66Kb                4.47Kb 4.35Kb 4.52Kb 

10	
TX:       cumm: 1.06MB  peak:  129Kb           rates:  123Kb  111Kb  117Kb 
RX:          43.5KB      4.41Kb                4.16Kb 3.70Kb 3.93Kb 
30
TX:       cumm: 1.81MB  peak:  141Kb           rates:  129Kb  127Kb  124Kb 
RX:          65.5KB      6.91Kb                4.47Kb 4.52Kb 4.55Kb
50
TX:       cumm: 1.87MB  peak:  129Kb           rates:  117Kb  123Kb  124Kb 
RX:          67.1KB      4.56Kb                4.06Kb 4.18Kb 4.25Kb 
100
TX:       cumm: 1.96MB  peak:  129Kb           rates:  119Kb  123Kb  124Kb 
RX:          74.8KB      4.83Kb                4.02Kb 4.26Kb 4.32Kb 
###########

128	10

1
TX:       cumm: 1.92MB  peak:  135Kb           rates:  111Kb  122Kb  124Kb 
RX:          64.7KB      4.61Kb                3.50Kb 3.85Kb 3.97Kb 
5
TX:       cumm: 1.86MB  peak:  146Kb           rates:  105Kb  120Kb  123Kb 
RX:          65.2KB      5.02Kb                3.75Kb 3.89Kb 4.21Kb 
10
TX:       cumm: 1.85MB  peak:  135Kb           rates:  123Kb  124Kb  124Kb 
RX:          65.7KB      4.92Kb                4.41Kb 4.32Kb 4.25Kb 
30
TX:       cumm: 1.87MB  peak:  129Kb           rates:  123Kb  123Kb  124Kb 
RX:          67.8KB      6.15Kb                4.31Kb 4.32Kb 4.51Kb 
50
TX:       cumm: 1.90MB  peak:  135Kb           rates:  129Kb  124Kb  124Kb 
RX:          69.0KB      4.81Kb                4.06Kb 4.07Kb 4.23Kb 
100
TX:       cumm: 1.93MB  peak:  129Kb           rates:  123Kb  125Kb  124Kb 
RX:          70.9KB      5.12Kb                4.27Kb 4.49Kb 4.37Kb 
###########

128	15

1
TX:       cumm: 1.62MB  peak:  135Kb           rates:  129Kb  123Kb  124Kb 
RX:          58.6KB      4.72Kb                4.47Kb 4.26Kb 4.31Kb 
5
TX:       cumm: 1.84MB  peak:  129Kb           rates:  123Kb  123Kb  124Kb 
RX:          66.7KB      4.52Kb                4.06Kb 4.23Kb 4.29Kb 
10
TX:       cumm: 1.63MB  peak:  141Kb           rates:  117Kb  126Kb  124Kb 
RX:          59.0KB      8.90Kb                4.06Kb 5.30Kb 4.53Kb 
30
TX:       cumm: 1.82MB  peak:  135Kb           rates:  117Kb  123Kb  124Kb 
RX:          66.2KB      8.59Kb                4.06Kb 4.27Kb 4.51Kb 
50
TX:       cumm: 1.84MB  peak:  141Kb           rates:  123Kb  124Kb  124Kb 
RX:          66.4KB      4.88Kb                4.27Kb 4.31Kb 4.30Kb
100
TX:       cumm: 2.00MB  peak:  129Kb           rates:  124Kb  123Kb  124Kb 
RX:          74.1KB      4.72Kb                4.47Kb 4.32Kb 4.35Kb 
###########

128	20

1
TX:       cumm: 1.82MB  peak:  135Kb           rates:  135Kb  125Kb  125Kb 
RX:          64.1KB      4.81Kb                4.81Kb 4.42Kb 4.24Kb 
5
TX:       cumm: 1.86MB  peak:  135Kb           rates:  123Kb  125Kb  124Kb 
RX:          65.9KB      4.67Kb                4.27Kb 4.37Kb 4.30Kb 
10
TX:       cumm: 1.90MB  peak:  129Kb           rates:  129Kb  125Kb  124Kb 
RX:          67.5KB      4.52Kb                4.47Kb 4.36Kb 4.31Kb 
30
TX:       cumm: 1.87MB  peak:  135Kb           rates:  129Kb  125Kb  124Kb 
RX:          66.4KB      4.67Kb                4.27Kb 4.31Kb 4.30Kb 
50
TX:       cumm: 1.86MB  peak:  135Kb           rates:  123Kb  124Kb  125Kb 
RX:          71.0KB      4.77Kb                4.27Kb 4.32Kb 4.34Kb 
100
TX:       cumm: 1.90MB  peak:  135Kb           rates:  123Kb  124Kb  124Kb 
RX:          71.5KB      4.77Kb                4.52Kb 4.33Kb 4.34Kb 
##################################

256	5

1
TX:       cumm: 2.53MB  peak:  188Kb           rates:  170Kb  168Kb  169Kb 
RX:          84.1KB      6.34Kb                5.08Kb 5.36Kb 5.47Kb 
5
TX:       cumm: 3.62MB  peak:  252Kb           rates:  211Kb  233Kb  233Kb 
RX:           128KB      8.97Kb                7.16Kb 8.05Kb 8.09Kb 
10
TX:       cumm: 3.50MB  peak:  258Kb           rates:  234Kb  240Kb  231Kb 
RX:           122KB      8.81Kb                7.77Kb 8.18Kb 7.80Kb 
30
TX:       cumm: 3.34MB  peak:  252Kb           rates:  246Kb  240Kb  243Kb 
RX:           118KB      9.03Kb                8.38Kb 8.31Kb 8.36Kb 
50
TX:       cumm: 3.61MB  peak:  252Kb           rates:  246Kb  247Kb  246Kb 
RX:           128KB      9.03Kb                8.58Kb 8.51Kb 8.52Kb
100
TX:       cumm: 3.68MB  peak:  259Kb           rates:  248Kb  246Kb  247Kb 
RX:           131KB      9.30Kb                8.58Kb 8.58Kb 8.57Kb 
###########

256	10

1
TX:       cumm: 3.56MB  peak:  270Kb           rates:  229Kb  248Kb  247Kb 
RX:          99.6KB      8.81Kb                6.80Kb 7.16Kb 6.70Kb 
5
TX:       cumm: 3.78MB  peak:  275Kb           rates:  246Kb  248Kb  248Kb 
RX:           129KB      9.28Kb                7.59Kb 8.22Kb 8.13Kb 
10
TX:       cumm: 3.96MB  peak:  264Kb           rates:  264Kb  247Kb  248Kb 
RX:           138KB      9.02Kb                8.42Kb 8.28Kb 8.54Kb
30
TX:       cumm: 3.63MB  peak:  258Kb           rates:  246Kb  247Kb  248Kb 
RX:           128KB      9.33Kb                8.33Kb 8.24Kb 8.46Kb 
50
TX:       cumm: 3.75MB  peak:  258Kb           rates:  252Kb  250Kb  248Kb 
RX:           133KB      8.98Kb                8.67Kb 8.48Kb 8.55Kb 
100
TX:       cumm: 3.67MB  peak:  253Kb           rates:  252Kb  248Kb  248Kb 
RX:           131KB      9.41Kb                8.83Kb 8.61Kb 8.64Kb 
###########

256	15

1
TX:       cumm: 3.88MB  peak:  264Kb           rates:  246Kb  250Kb  247Kb 
RX:           115KB      8.61Kb                6.55Kb 6.98Kb 7.19Kb 
5
TX:       cumm: 3.64MB  peak:  264Kb           rates:  240Kb  245Kb  247Kb 
RX:           123KB      9.28Kb                8.50Kb 7.97Kb 8.14Kb 
10
TX:       cumm: 4.05MB  peak:  264Kb           rates:  264Kb  248Kb  248Kb 
RX:           140KB      9.12Kb                7.92Kb 8.24Kb 8.36Kb
30
TX:       cumm: 3.69MB  peak:  275Kb           rates:  252Kb  250Kb  248Kb 
RX:           129KB      9.08Kb                7.92Kb 8.33Kb 8.43Kb 
50
TX:       cumm: 3.80MB  peak:  258Kb           rates:  252Kb  250Kb  248Kb 
RX:           134KB      9.58Kb                8.38Kb 8.46Kb 8.57Kb 
100
TX:       cumm: 3.81MB  peak:  252Kb           rates:  246Kb  248Kb  248Kb 
RX:           137KB      9.34Kb                9.34Kb 8.89Kb 8.67Kb 
###########

256	20

1
TX:       cumm: 3.61MB  peak:  305Kb           rates:  246Kb  248Kb  237Kb 
RX:           101KB      9.22Kb                6.59Kb 6.82Kb 6.77Kb 
5
TX:       cumm: 4.15MB  peak:  270Kb           rates:  229Kb  245Kb  247Kb 
RX:           141KB      9.28Kb                7.70Kb 8.23Kb 8.32Kb 
10
TX:       cumm: 3.74MB  peak:  264Kb           rates:  240Kb  247Kb  248Kb 
RX:           128KB      9.31Kb                8.67Kb 8.37Kb 8.31Kb 
30
TX:       cumm: 3.60MB  peak:  264Kb           rates:  246Kb  247Kb  249Kb 
RX:           127KB      9.33Kb                8.62Kb 8.51Kb 8.62Kb
50
TX:       cumm: 4.17MB  peak:  258Kb           rates:  246Kb  247Kb  248Kb 
RX:           147KB      9.12Kb                8.38Kb 8.66Kb 8.55Kb 
100
TX:       cumm: 3.87MB  peak:  252Kb           rates:  252Kb  248Kb  248Kb 
RX:           138KB      9.03Kb                8.73Kb 8.63Kb 8.61Kb 
##################################

512 

512	5

1
TX:       cumm: 2.67MB  peak:  193Kb           rates:  176Kb  182Kb  183Kb 
RX:          90.7KB      6.58Kb                5.83Kb 5.98Kb 6.04Kb 
5
TX:       cumm: 5.90MB  peak:  480Kb           rates:  434Kb  389Kb  363Kb 
RX:           207KB      16.4Kb                15.1Kb 13.3Kb 12.4Kb 
10
TX:       cumm: 6.52MB  peak:  498Kb           rates:  428Kb  469Kb  439Kb 
RX:           232KB      17.5Kb                15.0Kb 16.5Kb 15.4Kb 
30
TX:       cumm: 7.24MB  peak:  504Kb           rates:  498Kb  491Kb  489Kb 
RX:           262KB      17.9Kb                17.3Kb 17.6Kb 17.4Kb 
50
TX:       cumm: 7.45MB  peak:  504Kb           rates:  504Kb  488Kb  480Kb 
RX:           271KB      18.0Kb                17.8Kb 17.5Kb 17.0Kb 
100
TX:       cumm: 7.43MB  peak:  504Kb           rates:  486Kb  484Kb  489Kb 
RX:           264KB      17.7Kb                17.4Kb 16.8Kb 16.9Kb 
###########

512	10

1
TX:       cumm: 5.39MB  peak:  393Kb           rates:  346Kb  362Kb  358Kb 
RX:           167KB      13.5Kb                10.4Kb 11.8Kb 11.4Kb 
5
TX:       cumm: 7.26MB  peak:  516Kb           rates:  480Kb  479Kb  458Kb 
RX:           250KB      17.6Kb                15.8Kb 16.0Kb 15.4Kb 
10
TX:       cumm: 7.44MB  peak:  516Kb           rates:  486Kb  496Kb  492Kb 
RX:           257KB      18.2Kb                16.3Kb 16.6Kb 16.5Kb 
30
TX:       cumm: 7.44MB  peak:  504Kb           rates:  486Kb  493Kb  496Kb 
RX:           264KB      17.6Kb                16.6Kb 16.9Kb 17.0Kb 
50
TX:       cumm: 7.69MB  peak:  510Kb           rates:  492Kb  495Kb  497Kb 
RX:           276KB      18.3Kb                16.3Kb 16.7Kb 17.3Kb 
100
TX:       cumm: 8.09MB  peak:  511Kb           rates:  494Kb  496Kb  497Kb 
RX:           287KB      17.8Kb                16.8Kb 17.1Kb 17.0Kb 
###########

512	15

1
TX:       cumm: 7.46MB  peak:  539Kb           rates:  516Kb  482Kb  368Kb 
RX:           223KB      17.1Kb                15.2Kb 14.9Kb 9.97Kb 
5
TX:       cumm: 7.75MB  peak:  521Kb           rates:  498Kb  497Kb  496Kb 
RX:           260KB      17.9Kb                17.1Kb 16.2Kb 16.0Kb 
10
TX:       cumm: 7.41MB  peak:  521Kb           rates:  498Kb  457Kb  486Kb 
RX:           257KB      18.4Kb                17.1Kb 15.4Kb 16.4Kb 
30
TX:       cumm: 7.70MB  peak:  510Kb           rates:  469Kb  491Kb  495Kb 
RX:           273KB      18.1Kb                15.9Kb 16.7Kb 17.1Kb 
50
TX:       cumm: 7.23MB  peak:  504Kb           rates:  504Kb  497Kb  496Kb 
RX:           258KB      18.0Kb                18.0Kb 17.2Kb 17.3Kb 
100
TX:       cumm: 7.72MB  peak:  504Kb           rates:  498Kb  497Kb  496Kb 
RX:           273KB      18.0Kb                17.0Kb 17.2Kb 17.1Kb 
###########

512	20

1
TX:       cumm: 7.50MB  peak:  539Kb           rates:  539Kb  502Kb  497Kb 
RX:           228KB      17.7Kb                15.9Kb 14.8Kb 14.8Kb 
5
TX:       cumm: 7.57MB  peak:  533Kb           rates:  486Kb  499Kb  472Kb 
RX:           263KB      18.6Kb                16.1Kb 16.9Kb 16.1Kb 
10
TX:       cumm: 7.36MB  peak:  516Kb           rates:  492Kb  497Kb  496Kb 
RX:           263KB      17.7Kb                16.8Kb 17.1Kb 17.0Kb 
30
TX:       cumm: 7.48MB  peak:  510Kb           rates:  492Kb  497Kb  496Kb 
RX:           268KB      18.4Kb                17.8Kb 17.7Kb 17.4Kb 
50
TX:       cumm: 7.71MB  peak:  504Kb           rates:  492Kb  497Kb  496Kb 
RX:           279KB      18.2Kb                17.1Kb 17.6Kb 17.6Kb 
100
TX:       cumm: 7.73MB  peak:  504Kb           rates:  498Kb  498Kb  496Kb 
RX:           276KB      17.6Kb                17.2Kb 17.2Kb 17.1Kb 
##################################

1024

1024	 5

1
TX:       cumm: 3.19MB  peak:  264Kb           rates:  264Kb  219Kb  204Kb 
RX:           113KB      9.41Kb                9.41Kb 7.51Kb 7.08Kb 
5
TX:       cumm: 8.82MB  peak:  744Kb           rates:  656Kb  604Kb  629Kb 
RX:           319KB      27.7Kb                24.8Kb 22.0Kb 22.6Kb 
10
TX:       cumm: 10.3MB  peak:  832Kb           rates:  832Kb  555Kb  658Kb 
RX:           373KB      29.5Kb                29.0Kb 19.4Kb 23.2Kb 
30
TX:       cumm: 14.1MB  peak:  990Kb           rates:  902Kb  895Kb  923Kb 
RX:           509KB      34.4Kb                31.5Kb 31.7Kb 32.5Kb 
50
TX:       cumm: 11.3MB  peak:  984Kb           rates:  932Kb  946Kb  950Kb 
RX:           406KB      34.5Kb                32.5Kb 33.3Kb 33.2Kb 
100
TX:       cumm: 17.0MB  peak:  979Kb           rates:  979Kb  945Kb  945Kb 
RX:           604KB      34.4Kb                33.9Kb 32.5Kb 32.6Kb 
###########

1024	 10

1
TX:       cumm: 5.75MB  peak:  444Kb           rates:  328Kb  328Kb  368Kb 
RX:           174KB      15.3Kb                6.50Kb 6.50Kb 10.1Kb 
5
TX:       cumm: 11.5MB  peak:  920Kb           rates:  855Kb  824Kb  706Kb 
RX:           391KB      30.9Kb                30.9Kb 28.5Kb 23.9Kb 
10
TX:       cumm: 14.9MB  peak:  0.98Mb           rates:  973Kb  974Kb  944Kb 
RX:           520KB      34.7Kb                32.0Kb 32.9Kb 32.1Kb 
30
TX:       cumm: 14.8MB  peak:  0.98Mb           rates:  996Kb  984Kb  947Kb 
RX:           516KB      35.1Kb                34.5Kb 33.9Kb 31.9Kb 
50
TX:       cumm: 15.1MB  peak:  0.98Mb           rates:  979Kb  990Kb  989Kb 
RX:           531KB      35.5Kb                35.1Kb 34.5Kb 34.1Kb 
100
TX:       cumm: 16.4MB  peak:  0.99Mb           rates:  990Kb  991Kb  992Kb 
RX:           578KB      35.3Kb                33.7Kb 34.3Kb 34.1Kb
###########

1024	 15

1
TX:       cumm: 8.45MB  peak:  656Kb           rates:  545Kb  592Kb  527Kb 
RX:           244KB      20.4Kb                15.7Kb 17.1Kb 15.3Kb 
5
TX:       cumm: 18.7MB  peak:  1.00Mb           rates:  961Kb  920Kb  942Kb 
RX:           610KB      34.8Kb                32.0Kb 29.2Kb 30.3Kb 
10
TX:       cumm: 14.3MB  peak:  1.01Mb           rates:  0.98Mb  996Kb  981Kb 
RX:           476KB      34.4Kb                33.8Kb 33.1Kb 32.1Kb 
30
TX:       cumm: 15.4MB  peak:  1.00Mb           rates:  996Kb  996Kb  992Kb 
RX:           535KB      35.0Kb                33.2Kb 33.5Kb 33.4Kb 
50
TX:       cumm: 15.2MB  peak:  0.98Mb           rates:  984Kb  990Kb  988Kb 
RX:           528KB      34.5Kb                32.4Kb 33.4Kb 33.3Kb 
100
TX:       cumm: 14.9MB  peak:  996Kb           rates:  990Kb  991Kb  992Kb 
RX:           529KB      36.1Kb                32.0Kb 34.0Kb 34.4Kb 
###########

1024	 20

1
TX:       cumm: 11.2MB  peak:  773Kb           rates:  768Kb  744Kb  740Kb 
RX:           302KB      23.8Kb                23.8Kb 22.6Kb 21.8Kb 
5
TX:       cumm: 14.6MB  peak:  1.04Mb           rates:  926Kb  964Kb  967Kb 
RX:           466KB      34.6Kb                29.2Kb 31.5Kb 30.0Kb 
10
TX:       cumm: 15.2MB  peak:  1.00Mb           rates:  973Kb  991Kb  992Kb 
RX:           506KB      36.1Kb                33.1Kb 33.3Kb 33.0Kb 
30
TX:       cumm: 14.9MB  peak:  0.98Mb           rates:  990Kb  990Kb  985Kb 
RX:           518KB      35.4Kb                32.7Kb 33.7Kb 33.5Kb 
50
TX:       cumm: 15.2MB  peak:  0.98Mb           rates:  984Kb  990Kb  992Kb 
RX:           539KB      35.7Kb                34.8Kb 34.5Kb 34.5Kb 
100
TX:       cumm: 15.1MB  peak:  996Kb           rates:  990Kb  991Kb  992Kb 
RX:           539KB      35.2Kb                34.7Kb 34.8Kb 34.6Kb 

##################################

###
1024	50
100
TX:       cumm: 15.2MB  peak:  0.98Mb           rates:  998Kb  993Kb  992Kb 
RX:           542KB      36.5Kb                36.5Kb 35.0Kb 34.5Kb 
1024	50
1
TX:       cumm: 14.9MB  peak:  1.09Mb           rates:  990Kb  998Kb  986Kb 
RX:           423KB      32.3Kb                30.0Kb 28.6Kb 27.8Kb 
512	50
100
TX:       cumm: 8.22MB  peak:  504Kb           rates:  486Kb  496Kb  495Kb 
RX:           296KB      18.1Kb                16.9Kb 17.2Kb 17.2Kb 
512	50
1
TX:       cumm: 7.31MB  peak:  533Kb           rates:  527Kb  500Kb  495Kb 
RX:           227KB      16.4Kb                16.4Kb 15.0Kb 14.9Kb
256	50
100
TX:       cumm: 3.74MB  peak:  258Kb           rates:  252Kb  247Kb  248Kb 
RX:           134KB      9.28Kb                8.67Kb 8.46Kb 8.53Kb 
256	50
1
TX:       cumm: 3.70MB  peak:  270Kb           rates:  270Kb  248Kb  248Kb 
RX:           110KB      9.22Kb                9.22Kb 7.44Kb 7.19Kb 
128	50
100
TX:       cumm: 2.02MB  peak:  129Kb           rates:  123Kb  124Kb  124Kb 
RX:          74.3KB      4.78Kb                4.27Kb 4.35Kb 4.34Kb 
128	50
1
TX:       cumm: 1.91MB  peak:  135Kb           rates:  123Kb  124Kb  124Kb 
RX:          63.3KB      4.56Kb                4.36Kb 3.91Kb 3.98Kb Wersja bez tabelkowa...


RATE	BURST
128	5

X - ilosc polaczen
1 
TX:       cumm: 1.73MB  peak:  135Kb           rates:  129Kb  127Kb  124Kb 
RX:          62.5KB      4.72Kb                4.47Kb 4.34Kb 4.28Kb 

5
TX:       cumm: 1.79MB  peak:  129Kb           rates:  129Kb  125Kb  124Kb 
RX:          67.1KB      6.66Kb                4.47Kb 4.35Kb 4.52Kb 


10	
TX:       cumm: 1.06MB  peak:  129Kb           rates:  123Kb  111Kb  117Kb 
RX:          43.5KB      4.41Kb                4.16Kb 3.70Kb 3.93Kb 

30
TX:       cumm: 1.81MB  peak:  141Kb           rates:  129Kb  127Kb  124Kb 
RX:          65.5KB      6.91Kb                4.47Kb 4.52Kb 4.55Kb

50
TX:       cumm: 1.87MB  peak:  129Kb           rates:  117Kb  123Kb  124Kb 
RX:          67.1KB      4.56Kb                4.06Kb 4.18Kb 4.25Kb 

100
TX:       cumm: 1.96MB  peak:  129Kb           rates:  119Kb  123Kb  124Kb 
RX:          74.8KB      4.83Kb                4.02Kb 4.26Kb 4.32Kb 

###########

128	10

1
TX:       cumm: 1.92MB  peak:  135Kb           rates:  111Kb  122Kb  124Kb 
RX:          64.7KB      4.61Kb                3.50Kb 3.85Kb 3.97Kb 

5
TX:       cumm: 1.86MB  peak:  146Kb           rates:  105Kb  120Kb  123Kb 
RX:          65.2KB      5.02Kb                3.75Kb 3.89Kb 4.21Kb 

10
TX:       cumm: 1.85MB  peak:  135Kb           rates:  123Kb  124Kb  124Kb 
RX:          65.7KB      4.92Kb                4.41Kb 4.32Kb 4.25Kb 

30
TX:       cumm: 1.87MB  peak:  129Kb           rates:  123Kb  123Kb  124Kb 
RX:          67.8KB      6.15Kb                4.31Kb 4.32Kb 4.51Kb 

50
TX:       cumm: 1.90MB  peak:  135Kb           rates:  129Kb  124Kb  124Kb 
RX:          69.0KB      4.81Kb                4.06Kb 4.07Kb 4.23Kb 

100
TX:       cumm: 1.93MB  peak:  129Kb           rates:  123Kb  125Kb  124Kb 
RX:          70.9KB      5.12Kb                4.27Kb 4.49Kb 4.37Kb 

###########

128	15

1
TX:       cumm: 1.62MB  peak:  135Kb           rates:  129Kb  123Kb  124Kb 
RX:          58.6KB      4.72Kb                4.47Kb 4.26Kb 4.31Kb 

5
TX:       cumm: 1.84MB  peak:  129Kb           rates:  123Kb  123Kb  124Kb 
RX:          66.7KB      4.52Kb                4.06Kb 4.23Kb 4.29Kb 

10
TX:       cumm: 1.63MB  peak:  141Kb           rates:  117Kb  126Kb  124Kb 
RX:          59.0KB      8.90Kb                4.06Kb 5.30Kb 4.53Kb 

30
TX:       cumm: 1.82MB  peak:  135Kb           rates:  117Kb  123Kb  124Kb 
RX:          66.2KB      8.59Kb                4.06Kb 4.27Kb 4.51Kb 

50
TX:       cumm: 1.84MB  peak:  141Kb           rates:  123Kb  124Kb  124Kb 
RX:          66.4KB      4.88Kb                4.27Kb 4.31Kb 4.30Kb

100
TX:       cumm: 2.00MB  peak:  129Kb           rates:  124Kb  123Kb  124Kb 
RX:          74.1KB      4.72Kb                4.47Kb 4.32Kb 4.35Kb 

###########

128	20

1
TX:       cumm: 1.82MB  peak:  135Kb           rates:  135Kb  125Kb  125Kb 
RX:          64.1KB      4.81Kb                4.81Kb 4.42Kb 4.24Kb 

5
TX:       cumm: 1.86MB  peak:  135Kb           rates:  123Kb  125Kb  124Kb 
RX:          65.9KB      4.67Kb                4.27Kb 4.37Kb 4.30Kb 

10
TX:       cumm: 1.90MB  peak:  129Kb           rates:  129Kb  125Kb  124Kb 
RX:          67.5KB      4.52Kb                4.47Kb 4.36Kb 4.31Kb 

30
TX:       cumm: 1.87MB  peak:  135Kb           rates:  129Kb  125Kb  124Kb 
RX:          66.4KB      4.67Kb                4.27Kb 4.31Kb 4.30Kb 

50
TX:       cumm: 1.86MB  peak:  135Kb           rates:  123Kb  124Kb  125Kb 
RX:          71.0KB      4.77Kb                4.27Kb 4.32Kb 4.34Kb 

100
TX:       cumm: 1.90MB  peak:  135Kb           rates:  123Kb  124Kb  124Kb 
RX:          71.5KB      4.77Kb                4.52Kb 4.33Kb 4.34Kb 

##################################

256	5

1
TX:       cumm: 2.53MB  peak:  188Kb           rates:  170Kb  168Kb  169Kb 
RX:          84.1KB      6.34Kb                5.08Kb 5.36Kb 5.47Kb 

5
TX:       cumm: 3.62MB  peak:  252Kb           rates:  211Kb  233Kb  233Kb 
RX:           128KB      8.97Kb                7.16Kb 8.05Kb 8.09Kb 

10
TX:       cumm: 3.50MB  peak:  258Kb           rates:  234Kb  240Kb  231Kb 
RX:           122KB      8.81Kb                7.77Kb 8.18Kb 7.80Kb 

30
TX:       cumm: 3.34MB  peak:  252Kb           rates:  246Kb  240Kb  243Kb 
RX:           118KB      9.03Kb                8.38Kb 8.31Kb 8.36Kb 

50
TX:       cumm: 3.61MB  peak:  252Kb           rates:  246Kb  247Kb  246Kb 
RX:           128KB      9.03Kb                8.58Kb 8.51Kb 8.52Kb

100
TX:       cumm: 3.68MB  peak:  259Kb           rates:  248Kb  246Kb  247Kb 
RX:           131KB      9.30Kb                8.58Kb 8.58Kb 8.57Kb 

###########

256	10

1
TX:       cumm: 3.56MB  peak:  270Kb           rates:  229Kb  248Kb  247Kb 
RX:          99.6KB      8.81Kb                6.80Kb 7.16Kb 6.70Kb 

5
TX:       cumm: 3.78MB  peak:  275Kb           rates:  246Kb  248Kb  248Kb 
RX:           129KB      9.28Kb                7.59Kb 8.22Kb 8.13Kb 

10
TX:       cumm: 3.96MB  peak:  264Kb           rates:  264Kb  247Kb  248Kb 
RX:           138KB      9.02Kb                8.42Kb 8.28Kb 8.54Kb

30
TX:       cumm: 3.63MB  peak:  258Kb           rates:  246Kb  247Kb  248Kb 
RX:           128KB      9.33Kb                8.33Kb 8.24Kb 8.46Kb 

50
TX:       cumm: 3.75MB  peak:  258Kb           rates:  252Kb  250Kb  248Kb 
RX:           133KB      8.98Kb                8.67Kb 8.48Kb 8.55Kb 

100
TX:       cumm: 3.67MB  peak:  253Kb           rates:  252Kb  248Kb  248Kb 
RX:           131KB      9.41Kb                8.83Kb 8.61Kb 8.64Kb 

###########

256	15

1
TX:       cumm: 3.88MB  peak:  264Kb           rates:  246Kb  250Kb  247Kb 
RX:           115KB      8.61Kb                6.55Kb 6.98Kb 7.19Kb 

5
TX:       cumm: 3.64MB  peak:  264Kb           rates:  240Kb  245Kb  247Kb 
RX:           123KB      9.28Kb                8.50Kb 7.97Kb 8.14Kb 

10
TX:       cumm: 4.05MB  peak:  264Kb           rates:  264Kb  248Kb  248Kb 
RX:           140KB      9.12Kb                7.92Kb 8.24Kb 8.36Kb

30
TX:       cumm: 3.69MB  peak:  275Kb           rates:  252Kb  250Kb  248Kb 
RX:           129KB      9.08Kb                7.92Kb 8.33Kb 8.43Kb 

50
TX:       cumm: 3.80MB  peak:  258Kb           rates:  252Kb  250Kb  248Kb 
RX:           134KB      9.58Kb                8.38Kb 8.46Kb 8.57Kb 

100
TX:       cumm: 3.81MB  peak:  252Kb           rates:  246Kb  248Kb  248Kb 
RX:           137KB      9.34Kb                9.34Kb 8.89Kb 8.67Kb 

###########

256	20

1
TX:       cumm: 3.61MB  peak:  305Kb           rates:  246Kb  248Kb  237Kb 
RX:           101KB      9.22Kb                6.59Kb 6.82Kb 6.77Kb 

5
TX:       cumm: 4.15MB  peak:  270Kb           rates:  229Kb  245Kb  247Kb 
RX:           141KB      9.28Kb                7.70Kb 8.23Kb 8.32Kb 

10
TX:       cumm: 3.74MB  peak:  264Kb           rates:  240Kb  247Kb  248Kb 
RX:           128KB      9.31Kb                8.67Kb 8.37Kb 8.31Kb 

30
TX:       cumm: 3.60MB  peak:  264Kb           rates:  246Kb  247Kb  249Kb 
RX:           127KB      9.33Kb                8.62Kb 8.51Kb 8.62Kb

50
TX:       cumm: 4.17MB  peak:  258Kb           rates:  246Kb  247Kb  248Kb 
RX:           147KB      9.12Kb                8.38Kb 8.66Kb 8.55Kb 

100
TX:       cumm: 3.87MB  peak:  252Kb           rates:  252Kb  248Kb  248Kb 
RX:           138KB      9.03Kb                8.73Kb 8.63Kb 8.61Kb 

##################################

512 

512	5

1
TX:       cumm: 2.67MB  peak:  193Kb           rates:  176Kb  182Kb  183Kb 
RX:          90.7KB      6.58Kb                5.83Kb 5.98Kb 6.04Kb 

5
TX:       cumm: 5.90MB  peak:  480Kb           rates:  434Kb  389Kb  363Kb 
RX:           207KB      16.4Kb                15.1Kb 13.3Kb 12.4Kb 

10
TX:       cumm: 6.52MB  peak:  498Kb           rates:  428Kb  469Kb  439Kb 
RX:           232KB      17.5Kb                15.0Kb 16.5Kb 15.4Kb 

30
TX:       cumm: 7.24MB  peak:  504Kb           rates:  498Kb  491Kb  489Kb 
RX:           262KB      17.9Kb                17.3Kb 17.6Kb 17.4Kb 

50
TX:       cumm: 7.45MB  peak:  504Kb           rates:  504Kb  488Kb  480Kb 
RX:           271KB      18.0Kb                17.8Kb 17.5Kb 17.0Kb 

100
TX:       cumm: 7.43MB  peak:  504Kb           rates:  486Kb  484Kb  489Kb 
RX:           264KB      17.7Kb                17.4Kb 16.8Kb 16.9Kb 

###########

512	10

1
TX:       cumm: 5.39MB  peak:  393Kb           rates:  346Kb  362Kb  358Kb 
RX:           167KB      13.5Kb                10.4Kb 11.8Kb 11.4Kb 

5
TX:       cumm: 7.26MB  peak:  516Kb           rates:  480Kb  479Kb  458Kb 
RX:           250KB      17.6Kb                15.8Kb 16.0Kb 15.4Kb 

10
TX:       cumm: 7.44MB  peak:  516Kb           rates:  486Kb  496Kb  492Kb 
RX:           257KB      18.2Kb                16.3Kb 16.6Kb 16.5Kb 

30
TX:       cumm: 7.44MB  peak:  504Kb           rates:  486Kb  493Kb  496Kb 
RX:           264KB      17.6Kb                16.6Kb 16.9Kb 17.0Kb 

50
TX:       cumm: 7.69MB  peak:  510Kb           rates:  492Kb  495Kb  497Kb 
RX:           276KB      18.3Kb                16.3Kb 16.7Kb 17.3Kb 

100
TX:       cumm: 8.09MB  peak:  511Kb           rates:  494Kb  496Kb  497Kb 
RX:           287KB      17.8Kb                16.8Kb 17.1Kb 17.0Kb 

###########

512	15

1
TX:       cumm: 7.46MB  peak:  539Kb           rates:  516Kb  482Kb  368Kb 
RX:           223KB      17.1Kb                15.2Kb 14.9Kb 9.97Kb 

5
TX:       cumm: 7.75MB  peak:  521Kb           rates:  498Kb  497Kb  496Kb 
RX:           260KB      17.9Kb                17.1Kb 16.2Kb 16.0Kb 

10
TX:       cumm: 7.41MB  peak:  521Kb           rates:  498Kb  457Kb  486Kb 
RX:           257KB      18.4Kb                17.1Kb 15.4Kb 16.4Kb 

30
TX:       cumm: 7.70MB  peak:  510Kb           rates:  469Kb  491Kb  495Kb 
RX:           273KB      18.1Kb                15.9Kb 16.7Kb 17.1Kb 

50
TX:       cumm: 7.23MB  peak:  504Kb           rates:  504Kb  497Kb  496Kb 
RX:           258KB      18.0Kb                18.0Kb 17.2Kb 17.3Kb 

100
TX:       cumm: 7.72MB  peak:  504Kb           rates:  498Kb  497Kb  496Kb 
RX:           273KB      18.0Kb                17.0Kb 17.2Kb 17.1Kb 

###########

512	20

1
TX:       cumm: 7.50MB  peak:  539Kb           rates:  539Kb  502Kb  497Kb 
RX:           228KB      17.7Kb                15.9Kb 14.8Kb 14.8Kb 

5
TX:       cumm: 7.57MB  peak:  533Kb           rates:  486Kb  499Kb  472Kb 
RX:           263KB      18.6Kb                16.1Kb 16.9Kb 16.1Kb 

10
TX:       cumm: 7.36MB  peak:  516Kb           rates:  492Kb  497Kb  496Kb 
RX:           263KB      17.7Kb                16.8Kb 17.1Kb 17.0Kb 

30
TX:       cumm: 7.48MB  peak:  510Kb           rates:  492Kb  497Kb  496Kb 
RX:           268KB      18.4Kb                17.8Kb 17.7Kb 17.4Kb 

50
TX:       cumm: 7.71MB  peak:  504Kb           rates:  492Kb  497Kb  496Kb 
RX:           279KB      18.2Kb                17.1Kb 17.6Kb 17.6Kb 

100
TX:       cumm: 7.73MB  peak:  504Kb           rates:  498Kb  498Kb  496Kb 
RX:           276KB      17.6Kb                17.2Kb 17.2Kb 17.1Kb 

##################################

1024

1024	5

1
TX:       cumm: 3.19MB  peak:  264Kb           rates:  264Kb  219Kb  204Kb 
RX:           113KB      9.41Kb                9.41Kb 7.51Kb 7.08Kb 

5
TX:       cumm: 8.82MB  peak:  744Kb           rates:  656Kb  604Kb  629Kb 
RX:           319KB      27.7Kb                24.8Kb 22.0Kb 22.6Kb 

10
TX:       cumm: 10.3MB  peak:  832Kb           rates:  832Kb  555Kb  658Kb 
RX:           373KB      29.5Kb                29.0Kb 19.4Kb 23.2Kb 

30
TX:       cumm: 14.1MB  peak:  990Kb           rates:  902Kb  895Kb  923Kb 
RX:           509KB      34.4Kb                31.5Kb 31.7Kb 32.5Kb 

50
TX:       cumm: 11.3MB  peak:  984Kb           rates:  932Kb  946Kb  950Kb 
RX:           406KB      34.5Kb                32.5Kb 33.3Kb 33.2Kb 

100
TX:       cumm: 17.0MB  peak:  979Kb           rates:  979Kb  945Kb  945Kb 
RX:           604KB      34.4Kb                33.9Kb 32.5Kb 32.6Kb 

###########

1024	10

1
TX:       cumm: 5.75MB  peak:  444Kb           rates:  328Kb  328Kb  368Kb 
RX:           174KB      15.3Kb                6.50Kb 6.50Kb 10.1Kb 

5
TX:       cumm: 11.5MB  peak:  920Kb           rates:  855Kb  824Kb  706Kb 
RX:           391KB      30.9Kb                30.9Kb 28.5Kb 23.9Kb 

10
TX:       cumm: 14.9MB  peak:  0.98Mb           rates:  973Kb  974Kb  944Kb 
RX:           520KB      34.7Kb                32.0Kb 32.9Kb 32.1Kb 

30
TX:       cumm: 14.8MB  peak:  0.98Mb           rates:  996Kb  984Kb  947Kb 
RX:           516KB      35.1Kb                34.5Kb 33.9Kb 31.9Kb 

50
TX:       cumm: 15.1MB  peak:  0.98Mb           rates:  979Kb  990Kb  989Kb 
RX:           531KB      35.5Kb                35.1Kb 34.5Kb 34.1Kb 

100
TX:       cumm: 16.4MB  peak:  0.99Mb           rates:  990Kb  991Kb  992Kb 
RX:           578KB      35.3Kb                33.7Kb 34.3Kb 34.1Kb

###########

1024	15

1
TX:       cumm: 8.45MB  peak:  656Kb           rates:  545Kb  592Kb  527Kb 
RX:           244KB      20.4Kb                15.7Kb 17.1Kb 15.3Kb 

5
TX:       cumm: 18.7MB  peak:  1.00Mb           rates:  961Kb  920Kb  942Kb 
RX:           610KB      34.8Kb                32.0Kb 29.2Kb 30.3Kb 

10
TX:       cumm: 14.3MB  peak:  1.01Mb           rates:  0.98Mb  996Kb  981Kb 
RX:           476KB      34.4Kb                33.8Kb 33.1Kb 32.1Kb 

30
TX:       cumm: 15.4MB  peak:  1.00Mb           rates:  996Kb  996Kb  992Kb 
RX:           535KB      35.0Kb                33.2Kb 33.5Kb 33.4Kb 

50
TX:       cumm: 15.2MB  peak:  0.98Mb           rates:  984Kb  990Kb  988Kb 
RX:           528KB      34.5Kb                32.4Kb 33.4Kb 33.3Kb 

100
TX:       cumm: 14.9MB  peak:  996Kb           rates:  990Kb  991Kb  992Kb 
RX:           529KB      36.1Kb                32.0Kb 34.0Kb 34.4Kb 

###########

1024	20

1
TX:       cumm: 11.2MB  peak:  773Kb           rates:  768Kb  744Kb  740Kb 
RX:           302KB      23.8Kb                23.8Kb 22.6Kb 21.8Kb 

5
TX:       cumm: 14.6MB  peak:  1.04Mb           rates:  926Kb  964Kb  967Kb 
RX:           466KB      34.6Kb                29.2Kb 31.5Kb 30.0Kb 

10
TX:       cumm: 15.2MB  peak:  1.00Mb           rates:  973Kb  991Kb  992Kb 
RX:           506KB      36.1Kb                33.1Kb 33.3Kb 33.0Kb 

30
TX:       cumm: 14.9MB  peak:  0.98Mb           rates:  990Kb  990Kb  985Kb 
RX:           518KB      35.4Kb                32.7Kb 33.7Kb 33.5Kb 

50
TX:       cumm: 15.2MB  peak:  0.98Mb           rates:  984Kb  990Kb  992Kb 
RX:           539KB      35.7Kb                34.8Kb 34.5Kb 34.5Kb 

100
TX:       cumm: 15.1MB  peak:  996Kb           rates:  990Kb  991Kb  992Kb 
RX:           539KB      35.2Kb                34.7Kb 34.8Kb 34.6Kb 


##################################

###
1024	50
100
TX:       cumm: 15.2MB  peak:  0.98Mb           rates:  998Kb  993Kb  992Kb 
RX:           542KB      36.5Kb                36.5Kb 35.0Kb 34.5Kb 

1024	50
1
TX:       cumm: 14.9MB  peak:  1.09Mb           rates:  990Kb  998Kb  986Kb 
RX:           423KB      32.3Kb                30.0Kb 28.6Kb 27.8Kb 

512	50
100
TX:       cumm: 8.22MB  peak:  504Kb           rates:  486Kb  496Kb  495Kb 
RX:           296KB      18.1Kb                16.9Kb 17.2Kb 17.2Kb 

512	50
1
TX:       cumm: 7.31MB  peak:  533Kb           rates:  527Kb  500Kb  495Kb 
RX:           227KB      16.4Kb                16.4Kb 15.0Kb 14.9Kb

256	50
100
TX:       cumm: 3.74MB  peak:  258Kb           rates:  252Kb  247Kb  248Kb 
RX:           134KB      9.28Kb                8.67Kb 8.46Kb 8.53Kb 

256	50
1
TX:       cumm: 3.70MB  peak:  270Kb           rates:  270Kb  248Kb  248Kb 
RX:           110KB      9.22Kb                9.22Kb 7.44Kb 7.19Kb 

128	50
100
TX:       cumm: 2.02MB  peak:  129Kb           rates:  123Kb  124Kb  124Kb 
RX:          74.3KB      4.78Kb                4.27Kb 4.35Kb 4.34Kb 

128	50
1
TX:       cumm: 1.91MB  peak:  135Kb           rates:  123Kb  124Kb  124Kb 
RX:          63.3KB      4.56Kb                4.36Kb 3.91Kb 3.98Kb